Mar­ja-Lii­sa Paka­sen elä­ke­päi­vät lähes­ty­vät

Vuosikymmeniä Yli-Iin kunnalla sekä Oulun kaupungilla työskennellyt Marja-Liisa Pakanen jää tulevana syksynä eläkkeelle.

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Rei­lut nel­jä­kym­men­tä vuot­ta Yli-Iin kun­nan ja nyt­tem­min Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Mar­ja-Lii­sa Paka­nen jää loka­kuun alus­ta eläk­keel­le. Paka­nen on tut­tu kas­vo monel­le yli-iiläi­sel­le, Ouluun liit­ty­mi­ses­tä asti hän on pal­vel­lut asiak­kai­ta Oulu10:n Yli-Iin pal­ve­lu­pis­teel­lä. Paka­sen seu­raa­ja­na elo­kuun alus­ta aloit­taa Lee­na Ruo­na­kan­gas. Lue koko jut­tu Ran­ta­poh­jas­ta 9.5.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus