Kie­rik­ki­kes­kuk­sen puo­les­ta adres­si

Viime vuoden Muinaismarkkinoilla nähtiin muun muassa miekkailua. Nyt Kierikkikeskus taistelee olemassaolostaan osana Oulua. (Arkisto/Ritva Piri)

Ran­ta­poh­ja Yli-Ii Oulun kau­pun­gin esi­tys Kie­rik­ki­kes­kuk­sen museo­ra­ken­nuk­sen sul­ke­mi­ses­ta on poi­ki­nut sul­ke­mis­ta vas­tus­ta­vien adres­sin adressit.com -sivus­tol­le. Eilen avat­tuun adres­siin ker­tyy nimiä kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Adres­sin tar­koi­tuk­se­na on esit­tää vas­ta­lause sul­ke­mi­sel­le ja vaa­tia Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­tä alas­ajon sijaan. Alle­kir­joi­tuk­set tul­laan toi­mit­ta­maan Oulun Kult­tuu­ri- ja sivis­tys­lau­ta­kun­nal­le sekä muil­le Oulun val­tuu­te­tuil­le ja päät­tä­jil­le. Asias­ta pää­te­tään kau­pun­gis­sa vuo­den 2018 tam­mi­kuun alus­sa. Adres­sin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus