Kie­ri­kin Mui­nais­tu­lien yö onnis­tui yli odo­tus­ten

Kaukomielen viimenen matka palavassa ruuhessa. Kuva Leena Lehtinen.

Yli-Ii Kie­ri­kin kivi­kau­den kylän ilta­hä­mä­rän ran­taa valai­si­vat lau­an­tai­na Mui­nais­tu­lien yön lie­kit yli kah­den­kym­me­nen vuo­den tauon jäl­keen. Tapah­tu­maan liit­ty­väs­sä kivi­kau­den kylän yöpy­mi­ses­sä oli muka­na 32 erä­hen­kis­tä koko Oulun seu­dul­ta. Nuo­rin yöpy­jä oli 5-vuo­tias. Poron­tal­joil­la ja makuu­pus­seis­sa nuo­tion ääres­sä yöpy­neet oli­vat hyvin varus­tau­tu­nei­ta ja aloit­ti­vat aamun­sa­kin oma­toi­mi­ses­ti pais­ta­mal­la lät­ty­jä nuo­tiol­la. Illan kruu­na­si Kie­ri­kin pit­kä­ai­kai­sen sha­maa­nin Pent­ti Kelan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus