Kie­ri­kil­le kuo­li­nis­ku Oulun kau­pun­gil­ta?

Kierikissä on järjestetty vuosittain muinaismarkkinat. Viime kesänä nähtiin esitys viikinkien kyläkäräjistä. Arkistokuva: Ritva Piri.

Teea Tun­tu­ri Auli Haa­pa­la Yli-Ii Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen esi­tys sii­tä, että kau­pun­ki luo­pui­si Kie­ri­kin pää­ra­ken­nuk­ses­ta vuo­den 2019 tam­mi­kuun alus­sa on yli-iiläi­sen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ris­to Päk­ki­län (kesk.) mie­les­tä täy­sin käsit­tä­mä­tön esi­tys, joka on sel­keä kuo­li­nis­ku Kie­ri­kin museol­le ja arkeo­lo­gi­sel­le toi­min­nal­le. – Minä en tule hyväk­sy­mään tätä suun­ni­tel­maa. Täl­lai­nen ei ole hyvä sig­naa­li Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keel­le. Kie­ri­kin toi­min­ta ei miten­kään ole…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus