Esi­tyk­set ja koju­myy­jät toi­vat mui­nais­mark­ki­nat eloon

*** Local Caption *** EnsimmŠistŠ kertaa muinaismarkkinoilla kojua pitŠvŠllŠ Pia HynnisellŠ on esillŠ muun muassa kampakeramiikkaa. MarkkinapŠivŠn aikana hŠn on tyšstŠnyt myšs uutta kulhoa, joka nŠkyy hŠnen vieressŠŠn.

Kivi­kau­den kyläs­sä riit­ti 31. hei­nä­kuu­ta ja 1. elo­kuu­ta vili­nää, kun mui­nais­mark­ki­nat toi­vat kaup­piai­ta, tans­si- ja teat­te­rie­si­tyk­siä sekä mui­ta koko per­heen akti­vi­teet­te­ja kylään. Vaik­ka vii­kon­lo­pun sää­en­nus­tei­den ja koro­na­ti­lan­teen kehi­tyk­sen pelät­tiin vai­kut­ta­van kävi­jä­mää­riin, asiak­kai­ta ja tun­nel­maa riit­ti hyvin. –Tänään mark­ki­nat alkoi­vat vähän hitaam­min, mut­ta päi­vän ede­tes­sä kävi­jöi­tä on tul­lut enem­män. Ei kui­ten­kaan ole ollut ruuh­kaa, ja koronarajoituksista… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus