Eläi­met val­taa­vat Luon­to-Olo­huo­neen

:Riikka Lahtinen (vas.), Marjo Turunen, Saaga Raappana sekä Alida Manninen poseeraamassa Kodan, Lukan, Lewiksen sekä Leonardon kanssa.

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Yli-Iis­sä sijait­se­va Luon­to-Olo­huo­ne mää­rit­te­lee itsen­sä monia­lay­ri­tyk­sek­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Yri­tys tar­jo­aa jo ennes­tään majoi­tus­ta, kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta sekä ohjat­tu­ja joo­ga­tun­te­ja, ja lisää on luvas­sa. Yrit­tä­jä Riik­ka Lah­ti­nen ker­too nimit­täin teke­vän­sä jäl­leen uuden alue­val­tauk­sen perus­ta­mal­la kotie­läin­pi­han sekä jär­jes­tä­mäl­lä las­ten­lei­re­jä. Kotie­läin­pi­han ava­jai­sia vie­te­tään 12.5., kun kaik­ki loput­kin eläi­met ovat saa­pu­neet Luon­to-Olo­huo­nee­seen van­han kylä­kou­lun tiluk­sil­le.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus