Duud­so­nien luo­kas­sa ei kiusa­ta

Duudsonien Jarppi sekä HP puhuivat Yli-Iin koululaisille kiusaamisesta ja omiin unelmiin uskomisesta.

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Vii­me tiis­tai oli Yli-Iin kou­lu­lai­sil­le eri­tyi­nen päi­vä, sil­lä itse TVees­tä tutut Duud­so­nien Jarp­pi (Jar­no Lep­pä­lä) sekä HP (Han­nu-Pek­ka Par­viai­nen) vie­rai­li­vat kou­lul­la. Koko kou­lu oli kerään­ty­nyt salin lat­tial­le vie­rai­ta odot­ta­maan, saa­pues­saan julk­kis­vie­raat sai­vat­kin rai­ku­van vas­taan­o­ton. Vie­rai­li­jat saa­pui­vat kou­lul­le esit­tä­mään The Dude­sons – posi­tii­vi­nen anar­kia -kam­pan­jaa, jon­ka pää­tee­moi­na ovat kiusaa­mi­sen vas­tai­suus sekä omien unel­mien…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus