Auto savu­pii­pun pääl­lä Yli-Iis­sä

Yli-Iissä oli tarjolla eilen erikoinen näky. Kuva: Inkeri Harju

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-ii Yli-Iis­sä Kar­ja­lan­tiel­lä häm­mäs­tel­tiin kes­ki­viik­ko­na ehkä ame­rik­ka­lai­seen elo­ku­vaan sopi­vaa näkyä: far­ma­ri­au­to tönöt­tää talon savu­pii­pun pääl­lä. Oulun polii­si­lai­tos sai asias­ta usei­ta soit­to­ja, ja pai­kal­la kävi polii­si­par­tio sel­vit­tä­mäs­sä asi­aa. Polii­sin sel­vi­tyk­sen mukaan lii­ken­tees­tä pois­tet­tu auto kuu­luu talon omis­ta­jal­le, joka on itse pyy­tä­nyt nos­tu­ri­kus­kia nos­ta­maan auton nykyi­seen sijain­tiin­sa talon katol­le. Talon van­huu­den ja sää­olo­jen vuok­si hen­ki­lö­au­to aiheut­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus