Tilaus

Tilaus­vaih­toeh­to vaih­da

Olet valin­nut Digi­ti­laus 6 kk ‑tilaus­vaih­toeh­don.

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen lehti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti älypuhelimella
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa viikoittain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suoramarkkinointiin.

Hin­taan $37.00.


Käyt­tä­jä­tie­dot Onko sinul­la jo tili? Kir­jau­du sisään täältä

TILAUSTIEDOT

Tilaa­jan yhteystiedot
Lisä­tie­to­ja
JÄTÄ TYHJÄKSI