Tilaus

Tilaus­vaih­toeh­to vaih­da

Olet valin­nut 5‑päivän tar­jous — digi­leh­den kes­to­ti­laus ‑tilaus­vaih­toeh­don.

lukuoi­keus ajal­le 25.3.–31.12.2021
Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen lehti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti älypuhelimella
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa viikoittain
Tilaus jat­kuu kes­to­ti­lauk­se­na ja sen voi kes­keyt­tää mil­loin haluaa.
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suoramarkkinointiin.

Hin­taan $40.00.


Käyt­tä­jä­tie­dot Onko sinul­la jo tili? Kir­jau­du sisään täältä

TILAUSTIEDOT

Tilaa­jan yhteystiedot
Lisä­tie­to­ja
JÄTÄ TYHJÄKSI

Las­ku­tuso­soi­te