Tilaus

Tilaus­vaih­toeh­to vaih­da

Olet valin­nut Verk­ko­LEH­TI­PER­HE 12 kk -tilaus­vaih­toeh­don.

Sisäl­tää
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen leh­ti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mel­la
- His­to­rial­li­set leh­det, noin 50 vuot­ta van­ho­ja leh­tiä, aineis­to vaih­tuu vii­koit­tain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

Hin­taan 61.00€.


Käyt­tä­jä­tie­dot Onko sinul­la jo tili? Kir­jau­du sisään tääl­tä

TILAUSTIEDOT

Tilaa­jan yhteys­tie­dot
Lisä­tie­to­ja
JÄTÄ TYHJÄKSI