Tie­to­vi­sa 8.5.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Kysy­myk­set 1. Mat­ti Lohi kehit­ti v. 1926 kul­ku­vä­li­neen, jota kut­sut­tiin ummen­ajok­kaak­si. Mil­lä nimel­lä vas­taa­va meno­pe­li  tun­ne­taan nykyi­sin? 2. Mikä oli kävi­jä­mää­räl­tään Suo­men suo­si­tuin museo v. 2016? 3. Mis­tä löy­tyy Kodia­kin saa­ris­to, jos­sa voi koh­da­ta saman­ni­mi­siä kar­hu­ja? 4. Min­kä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus