Tie­to­vi­sa 8.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kun jäte­tään hir­vi­ko­la­rit pois, niin mit­kä kak­si eläin­tä ovat aiheut­ta­neet 2000-luvul­la eni­ten ihmis­ten kuo­le­mia Suo­mes­sa? 2. Min­kä kun­nan alu­eel­la on Nat­ta­set- nimi­nen tun­tu­ri­ryh­mä? 3. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Hartwal­lin Jaf­fa-limo­na­di tuli Suo­men mark­ki­noil­le? 4. Min­kä teok­sen hen­ki­löi­hin kuu­luu Lot­ta Svärd? 5. Mis­sä maas­sa on Schen­ge­nin kylä, jon­ka mukaan on nimet­ty saman­ni­mi­nen sopi­mus? a) Bel­gia, b)…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus