Tie­to­vi­sa 7.5.

Kysy­myk­set 1. Mikä kar­hu­la­ji on lähes koko­naan lihan­syö­jiä? 2. Min­kä yhtei­sön leh­ti on Herät­kää? 3. Mikä vesi­kul­ku­pe­liin viit­taa­va osa löy­tyy ihmi­sen suus­ta? 4. Min­kä urhei­lu­la­jin suo­men­mes­ta­ri on ollut kui­va­nie­me­läi­nen Jor­ma Hyry? 5. Mon­ta­ko alas ammut­tua vihol­lis­ko­net­ta oikeut­taa perin­tei­ses­ti hävit­tä­jä-ässä nimi­tyk­seen? a) 3, b) 5, c) 7, d) 9. 6. Mihin kah­teen opil­li­seen pää­suun­tauk­seen mus­li­mit jakau­tu­vat?…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus