Tie­to­vi­sa 5.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan hiek­ka­kel­lo? 2. Mit­kä ovat lute­ri­lai­sen kir­kon kak­si sakra­ment­tia? 3. Min­kä kol­men maan läpi vir­taa Dnepr-joki? 4. Mikä on useim­mal­le maa­il­man kie­lel­le kään­net­ty suo­ma­lai­nen kir­ja? 5. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli­vat hin­noit­te­lus­sa käyt­töön vii­va­koo­dit? a) 1950-luvul­la, b) 1960-luvul­la, c) 1970-luvul­la, d) 1980-luvul­la 6. Min­kä auto­mer­kin typ­pi on Man­ta? 7. Moneen­ko suun­taan kunin­gas…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus