Tie­to­vi­sa 5.2.2016

Kysy­myk­set 1. Mikä sana yhdis­tää vaa­le­ja ja vain­ajan tuh­kaus­ta? 2. Minä vuo­den­ai­ka­na hir­vet parit­te­le­vat? 3. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne? 4. Ket­kä kak­si istu­vaa Suo­men pre­si­dent­tiä on hävin­nyt pre­si­den­tin­vaa­lit? 5. Kuka on ollut Ank­ka­linn­nas­sa Jul­le Ankan­pään ala-asteen reh­to­ri­na? a) Armas Opin­tie, b) Aimo Anka­ra, c) Kaar­lo Kart­ta­kep­pi, d) Lau­ri Luu­nap­pi 6. Mis­sä Poh­jan­lah­den ran­nik­ko­kau­pun­gis­sa on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus