Tie­to­vi­sa 30.10.2017

Kysy­myk­set
1.    Min­kä alan kil­pai­lu on Timo Mus­ta­kal­lio -kil­pai­lu?
2.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Här­mä­län ja Iku­rin kau­pun­gin­osa
3.    Kou­vo­las­ta tuli kaup­pa­la vuon­na 1923. Mihin lää­niin se tuol­loin kuu­lui?
4.    Min­kä maan par­la­ment­ti on sen omal­la kie­lel­lä nimel­lä Knes­set?
5.    Mon­ta­ko säkeis­töä on Maam­me-lau­lus­sa? a) 2, b) 5, c) 8, d) 11.
6.     Min­kä maa­lai­nen luke­mis­to on alun­pe­rin Jer­ry Cot­ton?
7.    Mikä maa yhdis­tää mar­salk­ka Gus­taf Man­ner­hei­miä ja Char­les Chapli­nia?
8.     Min­kä kau­pun­gin yksi monis­ta sil­lois­ta on Huo­kaus­ten sil­ta?
9.    Min­kä maa­lai­nen ener­giayh­tiö on Suo­meen­kin kui­kis­tel­lut Kai­di?
10.    Char­lot­te Coo­per on ensim­mäi­nen nais­puo­li­nen olym­pia­voit­ta­ja v. 1900. Mikä laji? a) uin­ti, b) voi­mis­te­lu, c) pika­juok­su, d) ten­nis

 

 

Vas­tauk­set
1.    Klas­si­sen lau­lun yksin­lau­lu­kil­pai­lu
2.    Tam­pe­reel­la
3.    Vii­pu­rin lää­niin
4.    Israe­lin
5.    d) 11. Lau­le­taan yleen­sä ensim­mäi­nen ja vii­mei­nen säkeis­tö
6.    Sak­sa­lai­nen
7.    Sveit­si, molem­mat luo­li­vat Sveit­sis­sä
8.    Venet­sian
9.    Kii­na­lai­nen
10.    d) Ten­nis