Tie­to­vi­sa 26.8.

Kysy­myk­set: 1. Kenen kir­joit­ta­ma romaa­ni on Manil­la­köy­si, jos­ta on teh­ty tun­net­tu TV-elo­ku­va? 2. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan ehtool­lis­lei­pä? 3. Min­kä Suo­men kau­pun­gin nimes­sä on kak­si eläin­tä? 4. Mil­lä nimel­lä ilmes­tyy nykyi­sin v. 1889 perus­tet­tu Päi­vä­leh­ti? 5. Mis­sä maas­sa on taa­ja­ma nimel­tä Yykeän­pe­rä? a) Ruot­si, b) Nor­ja, c) Viro, d) Venä­jä 6. Mihin maa­han liit­tyy Bol­lywood…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus