Tie­to­vi­sa 26.3.2018

Kysy­myk­set 1. . Mikä on sii­pien kär­ki­vä­lil­lä mitat­tu­na Suo­men suu­rin lin­tu? 2. Min­kä tun­ne­tun suo­ma­lai­sen tan­gon nimeen sisäl­tyy kau­pun­ki, lin­tu ja kas­vi 3. Min­kä EU-maan rahayk­sik­kö oli gul­de­ni ennen euron käyt­töön ottoa? 4. Mil­lä työ­ka­luun liit­ty­väl­lä nimel­lä kut­su­taan 2 – 4. var­paan kou­kis­tu­mis­ta tyvi- tai kär­ki­ni­ve­les­tä tai molem­mis­ta. 5. Kuka tuli Hit­le­rin seu­raa­jak­si tämän itse­mar­han…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus