Tie­to­vi­sa 26.3.2018

Kysy­myk­set
1. . Mikä on sii­pien kär­ki­vä­lil­lä mitat­tu­na Suo­men suu­rin lin­tu?
2. Min­kä tun­ne­tun suo­ma­lai­sen tan­gon nimeen sisäl­tyy kau­pun­ki, lin­tu ja kas­vi
3. Min­kä EU-maan rahayk­sik­kö oli gul­de­ni ennen euron käyt­töön ottoa?
4. Mil­lä työ­ka­luun liit­ty­väl­lä nimel­lä kut­su­taan 2 – 4. var­paan kou­kis­tu­mis­ta tyvi- tai kär­ki­ni­ve­les­tä tai molem­mis­ta.
5. Kuka tuli Hit­le­rin seu­raa­jak­si tämän itse­mar­han jäl­keen? a) Göring, b) Göb­bels, c) Dönitz, d) Hess
6. Min­kä nimi­nen puu­tar­ha oli Öljy­mäel­lä, jos­sa Jee­sus ope­tus­lap­si­neen viet­ti aikaa ennen ris­tiin­nau­lit­se­mis­ta?
7. Mis­tä sum­mas­ta Juu­das Iska­riot kaval­si Jee­suk­sen?
8. Mil­le kah­del­le maal­le kuu­luu Ete­lä-Ame­ri­kas­sa ole­va Tuli­maa?
9. Mis­tä aineis­ta koos­tuu mes­sin­ki?
10. Mones­ko joh­ta­ja Poh­jois-Koreas­sa v. 1953 jäl­keen on Kim Jong-un? a) toi­nen, b) kol­mas, c) nel­jäs, d) vii­des

Vas­tauk­set
1. Meri­kot­ka
2. Kot­kan ruusu
3. Hol­lan­nin
4. Vasa­ra­var­vas (kouk­ku­var­vas)
5. c) Dönitz
6. Get­se­ma­ne
7. 30:stä hopea­ra­has­ta
8. Argen­tii­nal­le ja Chi­lel­le
9. Kupa­ri ja sink­ki
10. b) kol­mas