Tie­to­vi­sa 24.4.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Kysy­myk­set 25.4. 2017 Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä hen­ki­löl­lä oli tapa­na vuo­les­kel­la puu-ukko­ja lii­te­ris­sä? Mikä ero on 10 000 met­rin ja 10 kilo­met­rin juok­sul­la? Mikä on Liec­tens­tei­nin rahayk­sik­kö? Mikä on Love­jo­yn ammat­ti saman­ni­mi­ses­sä TV-sar­jas­sa? Mikä on lii­ke­vaih­dol­taan maa­il­man suu­rin jal­ka­pal­lo­seu­ra? a)…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus