Tie­to­vi­sa 20.5.2019

Kysy­myk­set Mis­sä maas­sa on surul­li­sen kuu­lui­sa Tser­no­byl? Min­kä väri­nen on yleen­sä pai­non­nos­tos­sa ja muus­sa voi­ma­har­joit­te­lus­sa käy­tet­tä­vä 25 kg:n levy? Mis­sä Poh­jois-Poh­jan­maan kau­pun­gis­sa on suo­ma­lais­ten pai­kan­ni­mien Nimi-Sam­po -net­ti­pal­ve­lun mukaan eni­ten paik­ko­ja, joi­den nimes­sä on ns. tuh­ma sana? Mitä puu­ta käy­te­tään yleen­sä sau­nan­lau­teit­ten ja tuli­tik­ku­jen raa­ka-ainee­na? Maan­kuo­ren ylei­sin metal­li on a) alu­mii­ni, b) kupa­ri, c) nik­ke­li, d)…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus