Tie­to­vi­sa 16.4.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Mikä on Ruot­sin asu­kas­lu­ku mil­joo­nis­sa? Mon­ta­ko hopea­ra­haa Juu­das Iska­riot sai Jee­suk­sen kaval­ta­mi­ses­ta? Kuka Suo­men pre­si­den­tin puo­li­so on omaa sukua Kan­kaan­ran­ta? Espan­jas­sa on Pepi­to Perez, Ita­lias­sa Mario Ros­si, Ruot­sis­sa Medel Svens­son. Mikä on suo­ma­lai­nen vas­ti­ne? Mon­ta­ko kiloa jugurt­tia Suo­mes­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus