Tie­to­vi­sa 15.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka edus­taa Suo­mea tämän vuo­den Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa? 2. Mikä pank­ki otti ensim­mäi­se­nä käyt­töön pank­ki­kor­tit Suo­mes­sa? 3. Maa­il­man pää­kau­pun­geis­ta kor­keim­mal­la sijait­see Boli­vian pää­kau­pun­ki. Siis mikä? 4. Mit­kä osa­puo­let sol­mi­vat Päh­ki­nä­saa­ren rau­han v. 1323? 5. Minä vuon­na Suo­mes­sa otet­tiin käyt­töön ensim­mäi­set pank­ki­kor­tit? a) 1975, b) 1980, c) 1985, d) 1990 6. Antii­kin Aiso­pok­sen tari­nan mukaan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus