Tie­to­vi­sa 14.5.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä maas­ta on peräi­sin tapa viet­tää äitien­päi­vää? 2. Mis­tä maan­osas­ta löy­tyy Pam­pas? 3. Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä hen­ki­löl­lä on Hed­vig-nimi­nen pöl­lö? 4. Min­kä nimi­set ovat Sau­li Nii­nis­tön kol­me poi­kaa? 5. Mil­loin otet­tiin käyt­töön maa­il­man ensim­mäi­nen tak­sa­mit­ta­ri (Sak­sas­sa) a) 1897, b) 1907, c 1917, ) 1927 6. Min­kä urhei­lu­la­jin suo­men­mes­ta­ri on yli-iiläi­nen Tuo­mo Tihi­nen? 7. Mikä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus