Tie­to­vi­sa 11.7.

Kysy­myk­set 1. Mikä kuk­ka oli vii­mei­sim­mäs­sä kym­men­pen­ni­ses­sä? 2.  Kuka tun­net­tu hen­ki­lö on sano­nut tänä vuon­na: Rakas­tin edel­lis­tä elä­mää­ni, minul­la oli niin monia asioi­ta. Tääs­sä on enem­män työ­tä kuin edel­li­ses­sä elä­mäs­sä­ni. Luu­lin, että se oli­si hel­pom­paa. 3.  Min­kä nimi­nen on kun­nan osa, joka on toi­sen kun­nan sisäl­lä eril­lään muus­ta omas­ta kun­nas­ta? 4.  Mikä syö­tä­vä on kru­ton­ki?…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus