Tie­to­vi­sa 11.6.

Kysy­myk­set 1. Kenen syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si lipu­tet­tiin vii­me vii­kol­la 4.6. 2. Mitä tar­koit­taa meren­ku­lus­sa M/s? 3. Mis­tä maan­osas­ta on kotoi­sin rooi­bos, jota käy­te­tään mm. tee­nä? 4. Mis­sä urhei­lu­la­jis­sa on saa­vut­ta­nut nel­jä MM-mita­lia yli­kii­min­ki­läi­nen Kei­jo Park­ki­nen? 5. Suo­men ensim­mäi­set viral­li­set mäki­hyp­py­kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin v. 1906. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la? a) Hel­sin­gis­sä, b) Kuo­pios­sa, c) Lah­des­sa, d) Tam­pe­reel­la 6. Mikä merk­ki…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus