Tie­to­vi­sa 11.4.2017

  Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Kenen kir­joit­ta­ma on Väls­kä­rin ker­to­muk­set? Kuka on Suo­men edus­kun­nan puhe­mies? Mil­lä nimel­lä Ho Tsi Minh City tun­net­tiin aiem­min? Hel­sin­gin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa on men­nyt jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta Oulus­sa­kin näh­ty näy­tel­mä Kiviä tas­kus­sa. Mikä oulu­lais­läh­töi­nen kak­sik­ko sitä esit­tää? Mikä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus