Tie­to­vi­sa 19.8.2019

Kysy­myk­set: 1. Mikä on a) Thai­maan, b) Myan­ma­rin enti­nen nimi? 2. Ketä suo­ma­lais­ta kir­jail­jaa näyt­te­lee Esko Sal­mi­nen elo­ku­vas­sa Runoi­li­ja muusa v. 1978? 3. Keneen edes­men­nee­seen pre­si­dent­tiin voi­daan yhdis­tää Rob­ben Island?  4. Min­kä TV:stä tutun hah­mon ääne­nä on tam­pe­re­lai­nen Pert­ti Nät­ti­lä? 5. Mikä maa teloit­ti eni­ten ihmi­siä maa­il­mas­sa v. 2018? a) Yhdys­val­lat, b) Iran, c) Kii­na,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus