Tie­to­vi­sa 3.4.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Mikä on pel­käs­tään Suo­mes­sa toi­mi­vis­ta työ­nan­ta­jis­ta suu­rin työl­lis­tä­jä? Kenet Jee­sus herät­ti kuol­leis­ta? Min­kä nimi­nen suo­ma­lai­nen pans­sa­ri­lai­va uppo­si Itä­me­rel­lä v. 1941 osut­tu­aan pans­sa­ri­mii­naan?  Sur­man­sa sai Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta­kin ole­via soti­lai­ta. Kenes­tä polii­ti­kos­ta Las­se Leh­ti­nen on kir­joit­ta­nut teok­sen Tasa­val­lan isän­tä­ren­ki? Kysei­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus