Tie­to­vi­sa 27.3.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia.   Kenen vii­meis­ten sano­jen ker­ro­taan olleen: ”Minä elän”. Kuka on Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon ark­ki­piis­pa? Kuka oli a) Har­ri Hol­ke­rin edel­tä­jä Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä? , b ) seu­raa­ja? Chi­na­town on nimi­tys, jota käy­te­tään kii­na­lais­ten asut­ta­mis­ta kau­pun­gi­no­sis­ta Kii­nan ulko­puo­lel­la. Min­kä kau­pun­gin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus