Yli­kii­min­gis­sä kun­toil­laan discon tah­tiin

Disco­tans­si on erin­omais­ta kun­toi­lua, mut­ta aina ei jak­sa val­voa ja läh­teä yöker­hoon. Per­jan­tai­na ei tar­vit­se­kaan, sil­lä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het jär­jes­tä­vät mak­sut­to­man Disco­jum­pan.

Tapah­tu­man aluk­si kun­toil­laan tans­sin­opet­ta­jan ohjauk­sel­la. Kak­si vii­meis­tä tun­tia nau­ti­taan musii­kis­ta ja anne­taan sen vie­dä, sil­lä luvas­sa on discoi­lua omaan tyy­liin 80-, 90- ja 2000-luvun hit­tien tah­dis­sa. Tapah­tu­ma tar­jo­aa hikeä ja lii­kun­nan iloa kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le tans­sin ystä­vil­le.

Kai­kil­le avoin tapah­tu­ma jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 16.8. klo 18 — 21 Nui­ja­mies­ten laval­la Yli­kii­min­gis­sä. Lava ei ole muu­toin auki tapah­tu­man aika­na. Osal­lis­tu­jien kan­nat­taa ottaa mukaan jump­pa­vaat­teet, -ken­gät ja juo­ma­pul­lo. Tämän haus­kem­paa ei kun­toi­lu voi olla, jär­jes­tä­jät lupaa­vat.