Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä vaih­de­taan ren­kai­ta

LC-Yli­kii­min­ki jär­jes­tää perin­tei­sen ren­kaan­vaih­to- ja akku­tem­pauk­sen­sa kah­te­na peräk­käi­se­nä per­jan­tai­na. Ukko­lan­mäen Kor­jaa­mo ja varus­te­lu Moi­la­sen tilois­sa vaih­de­taan tal­vi­ren­kai­ta per­jan­tai­na 12.10. ja 19.10. kel­lo 14–19 väli­se­nä aika­na. Pai­kal­le voi tuo­da akku­ja kier­rä­tyk­seen. Tuot­to käy­te­tään yli­kii­min­ki­läis­ten nuor­ten hyväk­si.

Yli-Iis­sä Tai­to­myl­lyl­lä puo­les­taan on tal­vi­ren­kai­den vaih­to­päi­vä per­jan­tai­na 12.10. kel­lo 10–15 väli­se­nä aika­na.