Yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Anna-Mari Vim­pa­ri Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pää­sih­tee­rik­si

Anna-Mari Vimpari on kotoisin Ylikiimingin Juopulilta.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä on tänään kokouk­ses­saan valin­nut Anna-Mari Vim­pa­rin edus­kun­ta­ryh­män uudek­si pää­sih­tee­rik­si. Vim­pa­ri seu­raa teh­tä­väs­sä nykyis­tä pää­sih­tee­riä Sei­ja Tur­tiais­ta, joka jää eläk­keel­le 1.5.

Vim­pa­ri on 39-vuo­tias val­tio­tie­teen mais­te­ri. Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä vies­tin­tä­toi­mis­to Milt­ton Network­sin ope­ra­tii­vi­se­na joh­ta­ja­na. Aiem­min hän on toi­mi­nut kah­del­la kes­kus­ta­lai­sel­la pää­mi­nis­te­ri­nä EU-asioi­den neu­vo­nan­ta­ja­na ja kun­ta­mi­nis­te­rin eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­sä. Vim­pa­ril­la on aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta myös edus­kun­nas­ta.

Anna-Mari Vim­pa­ri on syn­tyi­sin Yli­kii­min­gin Juo­pu­lil­ta.