Yli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti perut­tu

Yli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti on perut­tu esiin­ty­jil­le tul­leen esteen vuok­si. Kon­sert­ti, joka oli tar­koi­tus jär­jes­tää sun­nun­tai­na 22.4. kir­kos­sa jär­jes­te­tään myö­hem­min ilmoi­tet­ta­va­na ajan­koh­ta­na.