Ylei­sur­hei­lun juh­laa Hau­ki­pu­taal­la

Kai­ken kan­san kol­miot­te­lu ja Ruot­sa­lais­vies­ti kisa­taan Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­täl­lä huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 27.6. kel­lo 18 alkaen. Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Hau­ki­pu­taan Vei­kot.

Kol­miot­te­lus­sa lajei­na ovat 60 met­rin juok­su, pituus ja kuu­la. Sar­jat on nai­sil­le ja mie­hil­le, suo­si­tusi­kä­ra­ja on 12 vuot­ta.

Ruot­sa­lais­vies­tis­sä juos­taan nel­jä osuut­ta, jot­ka ovat eri mit­tai­sia. Ensim­mäi­nen juok­si­ja juok­see sata met­riä, toi­nen 200, kol­mas 300 ja nel­jäs juok­si­ja 400 met­riä, jol­loin koko­nais­mat­kak­si tulee yksi kilo­met­ri. Vies­tiin toi­vo­taan mukaan kai­ken­lai­sia yhtei­sö­jä ja poru­koi­ta sekä per­hei­tä.

Ilmoit­tau­tua voi pai­kan pääl­lä kel­lo 17.30 men­nes­sä.