VILDÁ avaa Teat­te­ri­kuo­pan syys­kau­den

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pan syys­kau­den avaa lau­an­tai­na 14.9. Hildá Läns­ma­nin ja Vii­vi Maria Saa­ren­ky­län VILDÁ.

VILDÁn musiik­ki on uniik­ki yhdis­tel­mä mys­ti­siä joi­ku­ja, sven­gaa­via ryt­me­jä ja impro­vi­saa­tio­ta. Vai­kut­tei­ta ammen­ne­taan saa­me­lais­ten vah­vas­ta yhtey­des­tä luon­toon, nyky­päi­vän pop­musii­kis­ta sekä suo­ma­lai­ses­ta kan­san­musii­kis­ta. Hildá Läns­ma­nin vai­kut­ta­vat joi­ut ja Vii­vi Maria Saa­ren­ky­län ilmei­käs har­mo­nik­ka luo­vat dia­lo­gin, joka tem­pai­see kuu­li­jan mat­kal­le poh­joi­sen tun­tu­reil­le, Saa­men­maan tuu­lien tui­ver­ruk­seen.

Kon­sert­ti alkaa kel­lo 19. Kon­ser­tin jär­jes­tää yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin alu­eel­li­set kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja Oulun Musiik­ki­juh­lat. Lip­pu­ja on myyn­nis­sä Tic­ket­mas­te­ris­sa, Val­veel­la, Teat­te­ri­kuo­pan lipun­myyn­neis­sä ja Oulu10–palvelupisteissä.