Vent­ti-Vaap­pu -uis­te­lut Yli­kii­min­gis­sä

Sää­vä­län­ran­nan perin­tei­nen uis­te­lu­ki­sa pidet­tiin hie­non keväi­sen sään val­li­tes­sa. Lisäk­si pai­kal­la käy­tiin myös ongin­ta­kil­pai­lu.

Uis­te­lu­ki­san tulok­set: 1) Heik­ki Vää­nä­nen ja Jus­si Tom­pe­ri 4,040 kg 2) Jari Joki­kok­ko ja Tero Kok­ko 1,100 kg 3) Heik­ki Tai­ki­na-Aho ja Susan­na Taikina-Aho0,780 kg 4) Pasi Ron­kai­nen 0,750 kg 5) Las­si Kan­niai­nen ja Jark­ko Hol­mi 0,700 kg 6) Niklas Les­ke­lä ja Oiva Les­ke­lä 0,465 kg 7) Ant­ti Kan­niai­nen ja Vee­ti Sil­ta­kos­ki 0,375 kg 8) Jor­ma Veh­ka­lah­ti ja Roo­pe Puhak­ka 0,255 kg. Kaik­ki­aan kisaan osal­lis­tui 16 vene­kun­taa (loput jäi­vät ilman saa­lis­ta.

Ongin­nan tulok­set: Las­ten sar­ja 1) San­ni Suor­sa 1 kala. Kil­paan osal­lis­tui 11 onki­jaa (loput ilman saa­lis­ta). Nais­ten sar­ja: 1) Hel­sin­ki­läi­nen 3 kalaa 2) Rau­ha Vaa­ra­pa­lo 2 kalaa 3) Isla Yli­mar­ti­mo 1 kalaa. Kil­paan osal­lis­tui 6 onki­jaa (loput ilman tulos­ta). Mies­ten sar­ja: 1) Valt­te­ri Huo­ta­ri 6 kalaa 2) Erk­ki Kää­riä 5 kalaa.