Vei­jo­las­ta talous­sih­tee­ri-cont­rol­ler ja Eilit­tä-Lius­kis­ta Lifeca­re-pää­käyt­tä­jä

Iiläi­nen Tar­ja Vei­jo­la on valit­tu Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män uudek­si talous­sih­tee­ri-cont­rol­le­rik­si. Vei­jo­la on työs­ken­nel­lyt Oulun­kaa­rel­la aikai­sem­min talous­pal­ve­lu­jen asian­tun­ti­ja­na sekä talous­sih­tee­ri-cont­rol­le­rin sijai­se­na. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on tra­de­no­mi.

Poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Lifeca­ren pää­käyt­tä­jäk­si yhty­mä­hal­li­tus on valin­nut oulu­lai­sen Anja Eilit­tä-Lius­kin. Hän on työs­ken­nel­lyt Oulun­kaa­rel­la aikai­sem­min digi­kum­mi­na sekä labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja­na. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on labo­ra­to­rio­hoi­ta­ja ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian insi­nöö­ri.