Vei­jo Vää­nä­nen palan­nee kau­pun­gin­val­tuus­toon

Alavuottolainen Veijo Väänänen noussee Oulun kaupunginvaltuustoon varajäsenen paikalta. (Arkisto: Pirjo Holappa)

Yli­kii­min­ki­läi­nen Vei­jo Vää­nä­nen (ps) on nouse­mas­sa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon, mikä­li Sebas­tian Tynk­ky­sel­le myön­ne­tään hänen pyy­tä­män­sä ero kau­pun­gin­luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä. Tynk­ky­nen pyy­tää eroa tul­tu­aan vali­tuk­si kan­san­edus­ta­jak­si.

Ala­vuot­to­lai­nen Vei­jo Vää­nä­nen oli kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na Oulus­sa edel­lis­kau­del­la, mut­ta jäi vara­val­tuu­te­tuk­si vuo­den 2017 kun­ta­vaa­leis­sa.