Varas­te­tul­la mopol­la polii­se­ja kar­kuun Hau­ki­pu­taal­la

Joki­ky­läs­sä sat­tui tors­tai­na 19.7. mopo­var­kaus, jon­ka teki­jä pää­tyi lyhyen pako­mat­kan jäl­keen polii­si­van­ki­lan peh­kuil­le.

Polii­si sai noin iltayh­dek­sän aikoi­hin häly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­lon auto­ka­tok­ses­sa mopon kim­pus­sa hää­ri­väs­tä mie­hes­tä, joka repi mopon joh­to­ja irti. Pian mies pois­tui katok­ses­ta mopol­la anas­tet­tu­aan myös ben­sa­ka­nis­te­rin.

Kypä­rä­tön mies ajoi mopol­la polii­sin par­tio­ta vas­taan Kii­min­ki­joen­tiel­lä. Par­tio kään­tyi mopon perään ja muu­ta­man vai­heen jäl­keen par­tio tavoit­ti ja pysäyt­ti mie­hen ja mopon Iso­jäm­sän­tiel­lä. Pysäy­tys­ti­lan­tees­sa mies alkoi kar­ju­maan aggres­sii­vi­ses­ti polii­sil­le, jon­ka jäl­keen hänet vie­tiin maa­han ja rau­doi­tet­tiin.

Pidä­tys­ti­lan­tees­sa ilme­ni, että kysees­sä oli 38-vuo­tias mies, jon­ka asuin­paik­ka on Var­kaus. Mies puhal­si polii­sin alko­met­riin 1,2 pro­mil­lea. Lisäk­si hän ker­toi käyt­tä­neen­sä amfe­ta­mii­nia vii­mei­sen kulu­neen vuo­ro­kau­den aika­na. Mies vie­tiin Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­laan sen jäl­keen, kun hänet oli käy­tet­ty veri­ko­kees­sa Oulus­sa.