Van­han kuvan ker­to­maa: TOPPILA 1

Dieselmoottorihinaaja TOPPILA 1 Perämeren vesillä 1950-luvulla. Kuva: V.Halttu/Iin Kuvaamo/Eero Antikaisen kokoelmat

Top­pi­la Oy eli Osa­keyh­tiö Top­pi­la val­mis­ti Oulus­sa sul­fiit­ti­sel­lua ja puu­hio­ket­ta. Sen toi­min­ta alkoi 18. hei­nä­kuu­ta 1931 ja oli toi­min­nas­sa vuo­teen 1985. Sen omis­ti englan­ti­lai­nen Dixo­nin per­heyh­tiö Peter Dixon & Ltd. Vuo­des­ta 1974 vuo­teen 1985 teh­das toi­mi nimel­lä Kajaa­ni Oy, Top­pi­lan teh­das.

Top­pi­la Oy:llä oli käy­tös­sään mm. die­sel­moot­to­ri­hi­naa­ja TOPPILA 1. Yhtiö tila­si sen vuon­na 1954 A. Ahl­ström Oy:ltä Pir­tin­nie­men tela­kal­ta Var­kau­des­ta. Tilausn­ro oli 41025 ja raken­nusn­ro 726. Aluk­sen mitat oli­vat 17,49x4,97x1,90 met­riä. Koneek­si asen­net­tiin tans­ka­lai­nen Bur­meis­ter & Wain, 2-tah­ti­nen, 4-sylin­te­ri­nen ja 240-hevos­voi­mai­nen-die­sel­moot­to­ri, jon­ka pai­no oli 12 ton­nia. A. Ahl­ström Oy esit­te­li TOPPILA 1-hinaa­jaa 3.6.1955. Sen jäl­keen alus suun­ta­si kul­kun­sa Perä­me­rel­le Oulun Top­pi­laan.

TOPPILA 1 hina­si puu­ta­va­ra­laut­to­ja Perä­me­ren joki­suil­ta aina vuo­teen 1970, jol­loin Savon Uit­to­yh­dis­tys (Kuo­pio) osti sen. Uudek­si nimek­si annet­tiin SÄYNE. Hinaa­jaan asen­net­tiin uusi 435:n hevos­voi­man Wize­man-die­sel­moot­to­ri. Vuon­na 1996 omis­ta­jak­si tuli sii­lin­jär­ve­läi­nen Tuk­ki­kol­mio Oy. Tuk­ki­kol­mio Oy lait­toi hinaa­jan­sa myyn­tiin 21.4.2016. Nii­den jou­kos­sa oli ms SÄYNE (ex TOPPILA1).

Läh­teet: Hau­ta­la, Kus­taa, Oulun kau­pun­gin his­to­ria V. 1918–1945. Oulu 1982. Kel­lu­va kult­tuu­ri­pe­rin­tö. Suo­men his­to­rial­li­set lai­vat. Pet­ri Sipi­lä, Han­nu Matik­ka ja Rami Wir­ran­kos­ki. SLHY r.y. & Museo­vi­ras­to. 2019.

Eero Anti­kai­nen