Vähem­män raken­nus­lu­pia

Kesä-elo­kuun aika­na raken­nus­lu­pia myön­net­tiin asuin­ra­ken­ta­mi­seen 2,8 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä, joka oli 16,6 pro­sent­tia vähem­män kuin vuot­ta aiem­min, ker­too Tilas­to­kes­kus. Asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa kaik­kien talo­tyyp­pien kuu­tio­mää­rät vähe­ni­vät vuo­den­ta­kai­ses­ta. Asuin­ker­ros­ta­lo­jen kuu­tio­mää­rä vähe­ni 19,7 pro­sent­tia, rivi- ja ket­ju­ta­lo­jen 14,4 pro­sent­tia ja eril­lis­ten pien­ta­lo­jen 11,8 pro­sent­tia.

Raken­nus­lu­pia myön­net­tiin kesä-elo­kuun aika­na kaik­ki­aan 9 243 asun­nol­le, vuot­ta aiem­min vas­taa­va luku oli 11 244 asun­toa. Raken­nus­lu­pien mää­rä asun­noil­le vähe­ni 17,8 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta.