Uhrin vel­jeä syy­te­tään sora­mont­tu­mur­has­sa

Syyt­tä­jä vaa­tii kol­mel­le nuo­rel­le mie­hel­le elin­kau­tis­ta tuo­mio­ta niin sano­tus­sa sora­mont­tu­mur­has­sa, jos­sa uhri kul­je­tet­tiin vii­me loka­kuus­sa Tui­ras­ta Jää­lin ja Ala­ky­län väli­sel­le sora­mont­tua­lu­eel­le ja ammut­tiin siel­lä. Mur­han epäil­lään tapah­tu­neen 7.10.2018.

Uhrin veli pako­tet­tiin uhkai­le­mal­la ampu­maan omaa vel­je­ään nis­kaan. Ampu­ja kul­je­tet­tiin sora­mon­tul­ta takai­sin Tui­raan ja kak­si muu­ta tapah­tu­mis­sa muka­na ollut­ta kävi­vät kät­ke­mäs­sä ruu­miin vesis­töön. Uhri löy­tyi koko tal­ven kes­tä­nei­den etsin­tö­jen jäl­keen vas­ta tou­ko­kuun alus­sa Ala­ky­län puo­lel­ta.

Syy­te­tyt ovat vuon­na 1995 syn­ty­nyt oulu­lai­nen mies, 1995 syn­ty­nyt limin­ka­lai­nen mies ja 1998 syn­ty­nyt oulu­lai­nen mies. Mur­han motii­vin epäil­lään liit­ty­vän huu­mausai­nei­siin.