Tul­va­huip­pu käsil­lä Kii­min­ki­joel­la, pyö­rä­tei­tä veden val­las­sa Yli­kii­min­gis­sä

Tulvavesi peittää Vesalassa pyörätien.

Läm­min sää on kas­vat­ta­nut Kii­min­ki­joen tul­va­vir­taa­maa nopeas­ti ja tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan vii­kon­lop­pu­na. Tul­va­huip­pu on tavan­omais­ta kevät­tul­va­huip­pua suu­rem­pi. Jää­pa­to­tul­van ris­kiä ei enää arvioi­da ELY-kes­kuk­sen mukaan ole­van.

Tul­va­ve­si on Kii­min­ki­joel­le tyy­pil­li­ses­ti kat­kais­sut tei­tä useal­ta alu­eel­ta tänä­kin kevää­nä. Aina­kin Yli­kii­min­gis­sä sekä kes­kus­tan että Vesa­lan alu­eel­la joi­tain pyö­rä­tei­tä on jää­nyt tul­va­ve­den alle. Vir­taa­ma kään­tyy las­kuun vii­kon­vaih­tees­sa, mut­ta veden­pin­nat pysy­ne­vät kor­keal­la aina­kin vap­puun saak­ka.

Myös Kui­va­joen vir­taa­ma on kor­keim­mil­laan vii­kon­lop­pu­na, mut­ta ei saa­vu­ta kes­ki­mää­räis­tä kevät­tul­va­huip­pua. Iijoen vesis­tö­alu­eel­la tul­va­huip­pua ennus­te­taan vapuk­si, ja vii­le­ne­vän sään myö­tä huip­pu on ennus­teen mukaan jää­mäs­sä kes­ki­mää­räis­tä hie­man pie­nem­mäk­si.