Tont­ti­ha­ku alkaa

Oulun kau­pun­gin tont­ti­ha­ku alkaa 9.8. Säh­köi­set hake­muk­set tulee jät­tää 2.9. klo 16 men­nes­sä. Tont­ti-ilta­päi­vä jär­jes­te­tään Ympä­ris­tö­ta­los­sa kes­ki­viik­ko­na 14.8. klo 15–18  Solis­tin­ka­tu 2:ssa Oulus­sa.

Toteut­ta­jia hae­taan ton­teil­le, jot­ka on tar­koi­tet­tu yksi­tyi­sil­le ja per­heil­le. Myy­tä­vä­nä on tar­jous­ten perus­teel­la yhteen­sä 86 tont­tia. Tont­te­ja on tar­jol­la Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­ta 11, Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­ses­ta 10, Hiuk­ka­vaa­ran Vas­ki­kan­kaal­ta 10, Kel­lon Leton­ran­nas­ta 4, Kel­lon Kivi­nie­mes­tä 1, Kii­min­gin Hako­mäes­tä 3, Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­ta 1, Kiu­lu­kan­kaal­ta 1, Kor­ven­ky­läs­tä 13, Met­so­kan­kaal­ta 1, Oulun­sa­lon Nie­men­ran­nas­ta 10,   Pate­nie­mes­tä 1, Rita­har­jun Jah­ti­las­ta 2, Rita­har­jun Var­pu­kan­kaal­ta 15 ja Rita­har­jun Var­pu­met­säs­tä 3 tont­tia.

Ammat­ti­ra­ken­ta­jil­le vuo­krat­ta­via asun­to­tont­te­ja on yhteen­sä 19. Haus­sa ole­vat ton­tit ovat Hau­ki­pu­taan Hol­ma-Haa­pa­jär­vel­tä 3 kap­pa­let­ta,

Kii­min­gis­tä 1, Oulun­sa­lon Nie­men­ran­nas­ta 1, Rita­har­jus­ta 1, Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­ses­ta 8, Hiuk­ka­vaa­ran Vas­ki­kan­kaal­ta 2, Kor­ven­ky­läs­tä 2 ja Tal­vi­kan­kaal­ta 1 tont­ti.