Tie­to­vi­sa 3.12.2018

Kysy­myk­set
1. Kuka voit­ti tämän vuo­den Tans­sii täh­tien kans­sa -kil­pai­lun?
2. Mikä auto­mal­li ohit­ti v. 1972 For­din T-mal­lin maa­il­man val­mis­te­tuim­pa­na auto­mal­li­na?
3. Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä on syn­ty­nyt aikai­sim­min?
4. Mon­ta­ko hertziä on Suo­men säh­kö­ver­kon taa­juus?
5. Mis­sä Suo­men kun­nas­sa on eni­ten tuu­li­voi­ma­loi­ta? a) Iis­sä, b) Kala­joel­la, c) Raa­se­po­ris­sa, d) Kors­nä­sis­sä
6. Mikä on maa­il­man ylei­sin kan­sal­li­se­läin?
7. Mon­ta­ko ja mitä työ­ka­lu­ja oli enti­ses­sä Kii­min­gin kun­nan vaa­ku­nas­sa?
8. Vii­des­sä kau­pun­gis­sa, jois­ta on täl­lä het­kel­lä jouk­kue NHL:ssä, on jär­jes­tet­ty olym­pia­ki­sat. Mit­kä muis­tat?
9. Min­kä yhtiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja perus­ta­man­sa F-Secu­ren lisäk­si on Ris­to Sii­las­maa?
10. Mikä on veden kie­hu­mi­sas­te Mount Eve­res­tin hui­pul­la? a) n. 70 astet­ta, b) n. 80 astet­ta, c) n. 90 astet­ta, d) n. 100 astet­ta

Vas­tauk­set
1. Edis Tat­li
2. ”Kupla-Volk­ka­ri”
3. P.E. Svin­huf­vud
4. 50 hertziä
5. b) Kala­joel­la
6. Lei­jo­na
7. Kol­me vuo­lin­rau­taa
8. St. Louis, Los Ange­les, Mont­real, Gal­ga­ry, Vancou­ver
9. Nokian
10. a) n. 70 astet­ta