Ter­veys­mit­tauk­sia teh­dään jäl­leen

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää jäl­leen hel­mi-maa­lis­kuus­sa suo­si­tun ter­veys­kun­to­mit­taus­kam­pan­jan. Oman kehon kun­non ja koos­tu­muk­sen voi käy­dä tes­taa­mas­sa hel­pos­ti ja hikoi­le­mat­ta arki­vaat­teis­sa.

Hau­ki­pu­taal­la Vesi-Jatu­lis­sa jär­jes­te­tään InBo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­set maa­nan­tai­na 4.3. kel­lo 9–17.30 ja Kii­min­gis­sä Oulu10-pis­tees­sä tiis­tai­na 5.3. kel­lo 12–16. Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan tes­tei­hin ei tar­vi­ta ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Mak­su mak­se­taan pal­ve­lu­pis­tee­seen ja kuit­ti esi­te­tään tes­taa­jal­le. Tes­tit sisäl­tä­vät palaut­teen. Mit­tauk­set mak­sa­vat 5,50 euroa/henkilö.

Oulun uima­hal­lil­la Rak­si­las­sa mit­tauk­sia jär­jes­te­tään 11.–22.2 eli vii­koil­la 7–8. Rak­si­las­sa ter­veys­kun­to­mit­tauk­set sisäl­tä­vät InBo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sen, Pola­rin kes­tä­vyys­kun­to­tes­tin, puris­tus­voi­ma­mit­tauk­sen ja palaut­teen. Mit­tauk­siin voi ilmoit­tau­tua lii­kun­ta­pal­ve­lui­den säh­köi­sen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män kaut­ta.

Tar­kem­mat ohjeet tes­tei­hin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den net­ti­si­vuil­ta.