Ter­ho Kes­ki­ta­lo avaa Teat­te­ri­kuo­pan kevään

Terho Keskitalo esiintyy Teatterkuopan kevään avauksessa. Kuva: Tatu Kantomaa.

Teat­te­ri­kuo­pan kevät­kau­den avaa rova­nie­me­läi­sen Ter­ho Kes­ki­ta­pion jazz-kvar­tet­ti Pat Met­he­nyn tuo­tan­toon kes­kit­ty­väl­lä kon­ser­til­la lau­an­tai­na 12.1. kel­lo 19.

Ter­ho Kes­ki­ta­pio plays Pat Met­he­ny on kun­nia­no­soi­tus erääl­le aikam­me vai­kut­ta­vim­mis­ta moder­nin kita­ran tai­ta­jis­ta. Kes­ki­ta­pio kes­kit­tyy kon­sert­ti­ko­ko­nai­suu­des­sa Met­he­nyn 80-luvun tuo­tan­toon, jol­loin kita­ris­ti saa­vut­ti suur­ta suo­sio­ta ja sai usei­ta tun­nus­tuk­sia työs­tään. Met­he­ny voit­ti uran­sa aika­na 20 Gram­my-pal­kin­toa kym­me­nes­sä eri sar­jas­sa ja on yksi menes­ty­neim­mis­tä jazz­ki­ta­ris­teis­ta kaut­ta aiko­jen.

Kokoon­pa­noon kuu­lu­vat: Ter­ho Kes­ki­ta­pio (kita­ra), Tatu Kan­to­maa (pia­no), Han­nu Rau­das­kos­ki (bas­so) ja Mik­ko Silan­der (rum­mut).
Kon­ser­tin jär­jes­tää yhteis­työs­sä Oulun Musiik­ki­juh­lat ja kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve.