Teks­ta­rit

Ura­koit­si­ja voi­si kor­ja­ta Pik­ku­nii­tyn­tien alun, kun on sär­ke­nyt­kin. Kukaan ei val­vo näi­tä Iin kun­nas­sa.
JKP

Tak­sin­kul­jet­ta­ja Ant­ti Jäm­sä, sydä­mel­li­set kii­tok­sem­me kor­vaa­mat­to­mas­ta avus­ta­si äitim­me tuke­na isäm­me pois­nuk­kues­sa maa­nan­tai­na 17.6.
Lii­san lap­set

Älkää hyvät ihmi­set mul­lis­tel­ko toi­sil­len­ne, sil­lä sil­loin hor­moo­nit ja ent­syy­mit mene­vät hyrs­kyn myrs­kyn. Lisäk­si kai­kil­le Ran­ta­poh­jan luki­joil­le ter­veyt­tä ja pit­kää ikää.
Toi­vot­ta­vas­ti ei mul­lis­te­li­ja

Polii­sit voi­si­vat ilta­sel­la ajel­la tääl­lä Mar­tin­nie­mes­sä, että tuo jokail­tai­nen mopo­ral­li lop­pui­si. Sivul­li­set jo vaa­ras­sa.
Sivus­ta seu­ran­nut

Aika pal­jon näkee nyky­ään pyö­räi­le­viä poru­koi­ta, jot­ka pyö­räi­le­vät kil­pa­pyö­ril­lä­kin. Pyy­dän, että ajai­sit­te peräk­käin, sil­lä ohi­tus voi olla vaa­ral­lis­ta kapeil­la teil­läm­me.
Tur­val­li­suus tär­ke­ää