Teks­ta­rit

Hyvin aurat­tiin Hami­nas­sa eten­kin ala­ka­tu­kin, mut­ta vuo­si­kym­me­niä ollut aita revit­tiin rumas­ti. Oli­si sen voi­nut pur­kaa sie­vem­min­kin, kun oli­si irroi­tet­tu. Eihän se kak­si­nen ollut ja kel­vat­koon turis­teil­le.
Iis­tä

Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la oli muka­va musii­kil­li­nen elä­mys. Näy­tök­set jat­ku­vat vie­lä ensi vii­kon­lo­pun.
Käy­kää­pä kat­so­mas­sa

Ja vie­lä Kal­man­ki­ves­tä. Sii­tä olen tämän lähes 85-v. ikään kuul­lut luke­mat­to­mia totuuk­sia. On sinun totuus, minun totuus ja totuus.
Esko S.

“Kai­ken­lais­ta ilmas­to­hömp­pää” oli todel­la hyvä ja asial­li­nen kir­joi­tus Anne­ma­ri Eno­jär­vel­tä. Kii­tos Ran­ta­poh­ja jul­kai­sus­ta.
Tytön ja pojan äiti

Hyvä Hau­Pa!
Seu­raa­ja